Impuls

Cena Časopisu Logistika 2018
Soutěž o TOP logistické projekty, produkty a služby

free simple website templates

 Impuls 2018

Cena Časopisu Logistika

"Mise"

Jedním ze zásadních celospolečenských témat současnosti je razantní proměna průmyslové výroby, která je známá především jako Průmysl 4.0. Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení se ale týkají i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlašují cenu Impuls Logistika, která mediálně podpoří nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Přihlásit do soutěže svou, ale i jakoukoliv jinou firmu, která tlačí logistiku dopředu, můžete na této stránce. 

Vítězové získávají

- inzerce v Hospodářských novinách nebo týdeníku Ekonom 

- představení vítězných řešení v tištěných i online titulech společnosti Economia (HN, Ihned.cz, Logistika) 

- předání ocenění na konferenci Zóna Logistika 2019 

- informace o výsledcích soutěže v tiskové zprávě Economie rozeslané do hlavních českých médií 

- oznámení výsledků soutěže na sociálních sítích 

- radost z dosaženého úspěchu :-)

Pravidla soutěže

Soutěž probíhá ve třech základních kategoriích:

Top logistický projekt, Top logistický produkt (hardware a software) a Top logistická služba.

Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák; 

- přihlášený projekt musí být spuštěn v České republice v roce 2018, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2017 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, ekologický přístup, investice a její návratnost.

Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako jsou manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt musí být uveden na českém trhu v roce 2018, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR; 

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, investice a její návratnost.

Top logistická služba:

 - tato kategorie je určena především logistickým, dopravním a spedičním firmám, které začaly na trhu nabízet inovativní logistickou službu; 

přihlášená služba musí být uvedena v České republice v roce 2018, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2017 v ČR; 

bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu; dále pak ekologický aspekt a návratnost investice.

Časové dispozice soutěže

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019. Následně proběhne předvýběr tří nejlepších logistických projektů, tří nejlepších produktů a tří nejlepších služeb. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení konečné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne v dubnu 2019 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

Bližší informace k soutěži na e-mailu Logistika@economia.cz.

Kompletní pravidla soutěže jsou zde.

Porota

Jaroslav Bazala

Prezident Logistické Akademie                                                                        

prof. Václav Cempírek

prezident České logistické asociace, prorektor Vysoké školy logistiky

Martin Knížek

editor speciálních projektů společnosti Economia, bývalý šéfredaktor Logistika

doc. Radek Novák

vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný

šéfredaktor časopisu Logistika            

Petr Rožek

výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

doc. Libor Švadlenka

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Martin Šumera

Vedoucí průmyslového oddělení 108 Agency

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci odborné konference Zóna Logistika 2019

Výsledky 2017

Top logistický projekt

Vítězové 2017

1. místo – Budějovický Budvar – za nové logistické centrum s automatizovaným zakladačovým skladem a automatickou jednokolejnicovou dráhou propojenou s výrobou pomocí unikátního mostu

2. místo – Marlenka International

3. místo – DoDo Czech

Top logistický produkt z oblasti hardware

Vítězové 2017

1. místo - Toyota Material Handling CZ – za první automatický retrak nasazený v ČR

2. místo – BITO skladovací technika CZ

3. místo – Linde Material Handling ČR


Top logistický produkt z oblasti software

Vítězové 2017

1. místo – Logio – za software pro design celé distribuční sítě Distribution Wizard

2. místo – Kvados

3. místo – Jungheinrich (ČR) 


Přihlášky do soutěže

Partneři soutěže

Odborní partneři