Impuls

Cena časopisu Logistika 2019/2020
Soutěž o TOP logistické projekty, produkty a služby

PŘEDÁNÍ CEN PROBĚHNE 14. 10. 2020 NA KONFERENCI ZÓNA LOGISTIKAresponsive site templates

"Mise"

Jedním ze zásadních celospolečenských témat současnosti je razantní proměna průmyslové výroby, která je známá především jako Průmysl 4.0. Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení se ale týká i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlašují 3. ročník ceny Impuls Logistika, která mediálně podpoří nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Přihlásit do soutěže svou, ale i jakoukoliv jinou firmu, která tlačí logistiku dopředu, můžete na této stránce. 

Vítězové získávají

- inzerce v Hospodářských novinách nebo týdeníku Ekonom

- představení vítězných řešení v tištěných i online titulech společnosti Economia (HN, Ihned.cz, Logistika)

- předání ocenění na konferenci Zóna Logistika 2020

- informace o výsledcích soutěže v tiskové zprávě Economie rozeslané do hlavních českých médií

- oznámení výsledků soutěže na sociálních sítích

- radost z dosaženého úspěchu :-)


Pravidla soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech základních kategoriích:

Top logistický projekt, Top logistický produkt (hardware a software), Top logistická služba a speciální cena za ekologický přístup Eco:Eco.

Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák; 

- přihlášený projekt byl zahájen v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, investice a její návratnost.

Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako jsou manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt byl uveden na českém trhu v roce 2019, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR; 

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, investice a její návratnost.

Top logistická služba:

 - tato kategorie je určena především logistickým, dopravním a spedičním firmám, které začaly na trhu nabízet inovativní logistickou službu; 

přihlášená služba byla uvedena v České republice v roce 2019, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR; 

bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu; dále pak návratnost investice.

                                                                                                               Eco:Eco

- Nové poznatky týkající se změn klimatu přinášejí i nové otázky v řízení a vývoji logistických procesů. Téma ochrany životního prostředí zároveň úzce souvisí s ekonomikou firem. Vyhlašujeme proto novou kategorii soutěže Impuls Logistika s názvem Eco:Eco. Ta vyzdvihne nejlepší logistické počiny Česka, které mají příznivý dopad nejen na ekonomiku firmy, ale především na ochranu životního prostředí;

- do 1. kola této kategorie budou zahrnuti všichni přihlašovatelé z ostatních kategorií, zároveň se firmy a další subjekty můžou hlásit jen do této kategorie;

- v kategorii Eco:Eco se tedy bude hodnotit zejména příznivý dopad na životní prostředí, a to ve vazbě na výši a návratnost investice;

- přihlášený projekt/produkt/služba byl/a zahájen/a v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen/a ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR.


Časové dispozice soutěže
Uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2020. Z 1. kola postoupí v každé kategorii tři nejlepší řešení. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení konečné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne 14. 10. 2020 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

Porota

Jaroslav Bazala

prezident Logistické Akademie                                                                        

prof. Václav Cempírek

prezident České logistické asociace, prorektor Vysoké školy logistiky

Jakub Holec

majitel a výkonný ředitel

108 Agency

doc. Radek Novák

vedoucí katedry logistiky na

Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný

šéfredaktor časopisu Logistika            

Petr Rožek

výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

doc. Libor Švadlenka

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera

Univerzity Pardubice

doc. Zuzana Tučková

     děkanka Fakulty logistiky a        krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                        

Martin Knížek

editor speciálních projektů společnosti Economia,

bývalý šéfredaktor Logistika

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci odborné konference Zóna Logistika 2020

Výsledky 2018/2019

Top logistický produkt - hardware

Vítězové 2018

1. místo – Mobile Industrial Robots -za autonomního mobilního robota MiR500 s nosností až 500 kilogramů

2. místo – Jungheinrich - za první sériově vyráběný retrak s plně integrovanou li-ion baterií - ETV 216i

3. místo – Orbit Merret - za IoT zařízení OMT 1010 proon-line dohled a sledování zásilek

Top logistický produkt - software

Vítězové 2018

1. místo - Aimtec - za řešení ARQ pro kontrolu kvality pomocí rozšířené reality

2. místo – Kühne + Nagel - za samoobslužný zákaznický portál pro nákladní přepravu myKN

3. místo – Gebrüder Weiss - za automatizovaný reporting kvality poskytovaných služeb CR+


Top logistická služba

Vítězové 2018

1. místo – HOPI - za centrum pro zpracování a logistiku mořských ryb a plodů CEE Fish Hub

2. místo – Balíkobot - za rozšíření možností expediční služby Balíkobot.cz

3. místo – DPD - za Return My Parcel Portal usnadňující zpětnou balíkovou přepravu ze zahraničí

4. místo - Still - za mobilní myčku vozíků

5. místo - C.S. Cargo a.s. a Linde Material Handling - za přepravu specifické manipulační techniky


Top logistický projekt

Vítězové 2018

1. místo - Škoda Auto - za zavedení autonomní přepravy dílů v závodě ve Vrchlabí

2. místo - Adler Czech - za 2. etapu technologicky vyspělého logistického centra

3. místo - HOPI - za robotickou linku pro automatické vytváření moxovaných palet

4. místo - Stoklasa textilní galanterie - za stavbu řízeného skladu a zavedení nových technologií

5. místo - Bosch Diesel - za nasazení automatických vozíků pro zásobování výroby

Výsledky 2017/2018

Top logistický projekt

Vítězové 2017

1. místo – Budějovický Budvar – za nové logistické centrum s automatizovaným zakladačovým skladem a automatickou jednokolejnicovou dráhou propojenou s výrobou pomocí unikátního mostu

2. místo – Marlenka International

3. místo – DoDo Czech

Top logistický produkt z oblasti hardware

Vítězové 2017

1. místo - Toyota Material Handling CZ – za první automatický retrak nasazený v ČR

2. místo – BITO skladovací technika CZ

3. místo – Linde Material Handling ČR


Top logistický produkt z oblasti software

Vítězové 2017

1. místo – Logio – za software pro design celé distribuční sítě Distribution Wizard

2. místo – Kvados

3. místo – Jungheinrich (ČR) 


Přihlášky do soutěže

Partneři soutěže

Odborní partneři