Impuls

Cena časopisu Logistika 2019/2020
Soutěž o TOP logistické projekty, produkty a služby


bootstrap template

"Mise"

Jedním ze zásadních celospolečenských témat současnosti je razantní proměna průmyslové výroby, která je známá především jako Průmysl 4.0. Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení se ale týká i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlašují 3. ročník ceny Impuls Logistika, která mediálně podpoří nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Přihlásit do soutěže svou, ale i jakoukoliv jinou firmu, která tlačí logistiku dopředu, můžete na této stránce. 

Vítězové získávají

- inzerce v Hospodářských novinách nebo týdeníku Ekonom

- představení vítězných řešení v tištěných i online titulech společnosti Economia (HN, Ihned.cz, Logistika)

- předání ocenění na konferenci Zóna Logistika 2020

- informace o výsledcích soutěže v tiskové zprávě Economie rozeslané do hlavních českých médií

- oznámení výsledků soutěže na sociálních sítích

- radost z dosaženého úspěchu :-)


Pravidla soutěže

Soutěž probíhá ve čtyřech základních kategoriích:

Top logistický projekt, Top logistický produkt (hardware a software), Top logistická služba a speciální cena za ekologický přístup Eco:Eco.

Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák; 

- přihlášený projekt byl zahájen v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, investice a její návratnost.

Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako jsou manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt byl uveden na českém trhu v roce 2019, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR; 

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, investice a její návratnost.

Top logistická služba:

 - tato kategorie je určena především logistickým, dopravním a spedičním firmám, které začaly na trhu nabízet inovativní logistickou službu; 

přihlášená služba byla uvedena v České republice v roce 2019, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR; 

bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu; dále pak návratnost investice.

                                                                                                               Eco:Eco

- Nové poznatky týkající se změn klimatu přinášejí i nové otázky v řízení a vývoji logistických procesů. Téma ochrany životního prostředí zároveň úzce souvisí s ekonomikou firem. Vyhlašujeme proto novou kategorii soutěže Impuls Logistika s názvem Eco:Eco. Ta vyzdvihne nejlepší logistické počiny Česka, které mají příznivý dopad nejen na ekonomiku firmy, ale především na ochranu životního prostředí;

- do 1. kola této kategorie budou zahrnuti všichni přihlašovatelé z ostatních kategorií, zároveň se firmy a další subjekty můžou hlásit jen do této kategorie;

- v kategorii Eco:Eco se tedy bude hodnotit zejména příznivý dopad na životní prostředí, a to ve vazbě na výši a návratnost investice;

- přihlášený projekt/produkt/služba byl/a zahájen/a v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen/a ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR.


Časové dispozice soutěže
Uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2020. Z 1. kola postoupí v každé kategorii tři nejlepší řešení. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení konečné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne v dubnu 2020 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

Porota

Jaroslav Bazala

prezident Logistické Akademie                                                                        

prof. Václav Cempírek

prezident České logistické asociace, prorektor Vysoké školy logistiky

Jakub Holec

majitel a výkonný ředitel

108 Agency

doc. Radek Novák

vedoucí katedry logistiky na

Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný

šéfredaktor časopisu Logistika            

Petr Rožek

výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

doc. Libor Švadlenka

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera

Univerzity Pardubice

doc. Zuzana Tučková

     děkanka Fakulty logistiky a        krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                        

Martin Knížek

editor speciálních projektů společnosti Economia,

bývalý šéfredaktor Logistika

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci odborné konference Zóna Logistika 2020

Výsledky 2018/2019

Top logistický produkt - hardware

Vítězové 2018

1. místo – Mobile Industrial Robots -za autonomního mobilního robota MiR500 s nosností až 500 kilogramů

2. místo – Jungheinrich - za první sériově vyráběný retrak s plně integrovanou li-ion baterií - ETV 216i

3. místo – Orbit Merret - za IoT zařízení OMT 1010 proon-line dohled a sledování zásilek

Top logistický produkt - software

Vítězové 2018

1. místo - Aimtec - za řešení ARQ pro kontrolu kvality pomocí rozšířené reality

2. místo – Kühne + Nagel - za samoobslužný zákaznický portál pro nákladní přepravu myKN

3. místo – Gebrüder Weiss - za automatizovaný reporting kvality poskytovaných služeb CR+


Top logistická služba

Vítězové 2018

1. místo – HOPI - za centrum pro zpracování a logistiku mořských ryb a plodů CEE Fish Hub

2. místo – Balíkobot - za rozšíření možností expediční služby Balíkobot.cz

3. místo – DPD - za Return My Parcel Portal usnadňující zpětnou balíkovou přepravu ze zahraničí

4. místo - Still - za mobilní myčku vozíků

5. místo - C.S. Cargo a.s. a Linde Material Handling - za přepravu specifické manipulační techniky


Top logistický projekt

Vítězové 2018

1. místo - Škoda Auto - za zavedení autonomní přepravy dílů v závodě ve Vrchlabí

2. místo - Adler Czech - za 2. etapu technologicky vyspělého logistického centra

3. místo - HOPI - za robotickou linku pro automatické vytváření moxovaných palet

4. místo - Stoklasa textilní galanterie - za stavbu řízeného skladu a zavedení nových technologií

5. místo - Bosch Diesel - za nasazení automatických vozíků pro zásobování výroby

Výsledky 2017/2018

Top logistický projekt

Vítězové 2017

1. místo – Budějovický Budvar – za nové logistické centrum s automatizovaným zakladačovým skladem a automatickou jednokolejnicovou dráhou propojenou s výrobou pomocí unikátního mostu

2. místo – Marlenka International

3. místo – DoDo Czech

Top logistický produkt z oblasti hardware

Vítězové 2017

1. místo - Toyota Material Handling CZ – za první automatický retrak nasazený v ČR

2. místo – BITO skladovací technika CZ

3. místo – Linde Material Handling ČR


Top logistický produkt z oblasti software

Vítězové 2017

1. místo – Logio – za software pro design celé distribuční sítě Distribution Wizard

2. místo – Kvados

3. místo – Jungheinrich (ČR) 


Přihlášky do soutěže

Partneři soutěže

Odborní partneři