Mobirise

Impuls

Cena Časopisu Logistika 2018
Soutěž o TOP logistické projekty, produkty a služby

 Impuls 2018

Cena Časopisu Logistika

"Mise"

Jedním ze zásadních celospolečenských témat současnosti je razantní proměna průmyslové výroby, která je známá především jako Průmysl 4.0. Nástup robotizace, automatizace, digitalizace a změny způsobu řízení se ale týkají i logistiky. V Česku je zatím tento proces na začátku. Měsíčník Logistika a vydavatelství Economia proto vyhlašují cenu Impuls Logistika, která mediálně podpoří nástup inovativních projektů a produktů v tomto oboru. Přihlásit do soutěže svou, ale i jakoukoliv jinou firmu, která tlačí logistiku dopředu, můžete na této stránce. 

Vítězové získávají

- inzerce v Hospodářských novinách nebo týdeníku Ekonom 

- představení vítězných řešení v tištěných i online titulech společnosti Economia (HN, Ihned.cz, Logistika) 

- předání ocenění na konferenci Zóna Logistika 2019 

- informace o výsledcích soutěže v tiskové zprávě Economie rozeslané do hlavních českých médií 

- oznámení výsledků soutěže na sociálních sítích 

- radost z dosaženého úspěchu :-)

Výsledky 2017

Top logistický projekt

Vítězové 2017

1. místo – Budějovický Budvar – za nové logistické centrum s automatizovaným zakladačovým skladem a automatickou jednokolejnicovou dráhou propojenou s výrobou pomocí unikátního mostu

2. místo – Marlenka International

3. místo – DoDo Czech

Top logistický produkt z oblasti hardware

Vítězové 2017

1. místo - Toyota Material Handling CZ – za první automatický retrak nasazený v ČR

2. místo – BITO skladovací technika CZ

3. místo – Linde Material Handling ČR


Top logistický produkt z oblasti software

Vítězové 2017

1. místo – Logio – za software pro design celé distribuční sítě Distribution Wizard

2. místo – Kvados

3. místo – Jungheinrich (ČR) 


Pravidla soutěže

Soutěž probíhá ve třech základních kategoriích:

Top logistický projekt, Top logistický produkt (hardware a software) a Top logistická služba.

Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák; 

- přihlášený projekt musí být spuštěn v České republice v roce 2018, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2017 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, ekologický přístup, investice a její návratnost.

Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako jsou manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt musí být uveden na českém trhu v roce 2018, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR; 

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, investice a její návratnost.

Top logistická služba:

 - tato kategorie je určena především logistickým, dopravním a spedičním firmám, které začaly na trhu nabízet inovativní logistickou službu; 

přihlášená služba musí být uvedena v České republice v roce 2018, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2017 v ČR; 

bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu; dále pak ekologický aspekt a návratnost investice.

Časové dispozice soutěže

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019. Následně proběhne předvýběr tří nejlepších logistických projektů, tří nejlepších produktů a tří nejlepších služeb. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení konečné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne v dubnu 2019 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

Bližší informace k soutěži na e-mailu Logistika@economia.cz.

Kompletní pravidla soutěže jsou zde.

Přihlášky do soutěže